Belegging Hypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt er gedurende de looptijd niet afgelost. In plaats daarvan betaalt u naast hypotheekrente een premie voor een gemengde verzekering, bestaande uit een premie voor een beleggingsverzekering en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Met de premie voor de beleggingsrekening belegt u door een periodieke of eenmalige inleg in een beleggingsfonds naar keuze rechtstreeks in aandelen, obligaties of een combinatie van beide. De overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de hypotheek bij voortijdig overlijden volledig of gedeeltelijk kan worden afgelost.

U kunt het overlijdensrisico van uw partner meeverzekeren. De beleggingshypotheek geeft u de maximale vrijheid om zelf te bepalen hoe u uw vermogen opbouwt. De inleg kan gedurende de looptijd verlaagt of verhoogd worden en u kunt aandelen kopen en/of verkopen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Vaak is het mogelijk de koerswinsten tussentijds op te nemen voor andere doeleinden, in principe zonder beperkingen van de fiscus. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, kunt u over de gehele looptijd van de hypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken gedurende maximaal 30 jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering uit de beleggingsverzekering. De hoogte van de uitkering kan, afhankelijk van het beleggingsresultaat, hoger of lager zijn dan de hypotheek.

De populariteit van deze hypotheekvorm is te danken aan enerzijds het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek en anderzijds de mogelijkheid van een hoog rendement uit de beleggingsverzekering.

Wat zijn de voordelen?

  • Veel vrijheid en flexibiliteit gedurende de gehele looptijd
  • Geldverstrekker en verzekeraar mogen verschillen
  • Lage netto maandlasten omdat u tijdens de looptijd niet aflost
  • Extra inleg of opname mogelijk
  • Kans op hoger rendement
  • Maximale hypotheekrenteaftrek gedurende de gehele looptijd (maximaal 30 jaar)
  • Optimaal profiteren van belastingvrije koerswinsten

Wat zijn de nadelen?

  • Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij
  • Geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal, de beleggingsopbrengst kan wel eens lager zijn dan verwacht
  • Veelal ondoorzichtige kostenstructuur van de beleggingsverzekering door de uiteenlopende productvoorwaarden

Voor wie interessant?

Een beleggingshypotheek is interessant als u een hoger rendement wenst dan nodig is voor de aflossing van uw hypotheek en een maximaal fiscaal voordeel wilt hebben.