Bruto netto salaris berekening

Wilt u snel en eenvoudig berekenen wat uw bruto salaris omregekend naar het nettoloon is? Gebruik dan de berekening hieronder voor het omrekenen.

Het brutoloon is het tarief dat de basis vormt van de salarisadministratie. Allerlei regelingen, toepassingen en premies worden hiermee verrekend naar een grondslag voor de Zvw-premie. Daarover wordt met een (vaak jaarlijks variërend) percentage berekend hoeveel de vergoeding voor de Zorgverzekeringswet is. Het saldo van deze twee vormt het Fiscale loon. Over het Fiscale loon wordt de loonheffing berekent met behulp van de zogenaamde witte maandtabel. Om het Nettoloon over te houden haal je de vergoeding voor de Zorgverzekeringswet er weer af. 

De berekening neemt niet alle factoren mee, maar het geeft een goede indicatie voor de meeste mensen. Op deze manier houden we de berekening simpel en snel.

Wilt u het bruto of netto salaris professioneel laten berekenen? Kijk dan op Administratiekantoor JWG.

invoervelden
Jaar
Brutoloon per maand *
Geboortedatumdd-mm-jjjj
* Invoer verplicht
Bruto-nettoloon berekening
BerekeningUitbetaling
Brutoloon in geld
Grondslag Zvw-premie
Vergoeding Zvw+
Fiscaal Loon
Loonheffing-
Nettoloon

NB: Er kunnen (door afrondingen) kleine afwijkingen zijn in het resultaat.
Deze berekening houdt geen rekening met pensioenregelingen, het hebben van een auto van de zaak en de sector regelingen.