Eonia

De afkorting Eonia staat voor Euro OverNight Index Average. Eonia is het eendaags rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Dit tarief wordt dan ook voornamelijk in Europa gebruikt. De Eonia is de rente die in veel gevallen als referentierente gehanteerd wordt in de financiële wereld en bij de handel in afgeleide producten (derivaten). Eonia wordt ook wel gezien als het 1 daags Euribor tarief. De Eonia wordt berekend aan de hand van de tarieven die panel-banken (dezelfde banken als bij de Euribor) rekenen voor eendaagse (overnight) leningen binnen de euro-landen voor ongedekte leningen aan andere panel-banken. De Eonia wordt berekend met hulp van de ECB (Europese Centrale Bank).

Eonia is het Europese interbancaire rentetarief met de kortste looptijd. Naast Eonia zijn er nog de verschillende Euribor tarieven. Voor zowel het Eonia tarief als ook voor de Euribor tarieven geldt dat de hoogte van de rente afhangt van onder andere de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.