Euribor

Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn om leningen in euro's met elkaar te verstrekken. Elke dag, behalve in het weekend, wordt om 11:00 CET (Central European Time) de Euribor rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de media.

De Euribor tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder een panel (toetsgroep) van op dit moment (peildatum juli 2010) 44 banken met de hoogste handelsvolumes in de EMU. In het panel zitten de Nederlandse banken ING, Rabobank. De keuze van de banken die gevraagd wordt hun gegevens door te geven voor de Euribor-bepaling, wordt gecontroleerd door een stuurcommissie van de Federatie van Europese Banken, dewelke 2800 banken vertegenwoordigt in de lidstaten in de EMU.

De Euribor-rentetarieven worden dagelijks om 11.00 uur MET via diverse kanalen gepubliceerd, twee TARGET-dagen voorafgaand aan de eerste dag van de betreffende renteperiode (of, indien deze datum geen werkdag is, de dichtstbijzijnde werkdag ten minste twee TARGET-dagen voor de eerste dag van de betreffende renteperiode).

Het Euribor-tarief met een looptijd van één maand wordt vaak gebruikt als basisrente (exclusief opslagen voor spreads, apparaats-, kredietrisico- en kapitaalskosten en winst) voor een lening met een hypothecair onderpand met een variabele rente. In het hypotheekcontract met de bank staat in de meeste gevallen welk deel van het tarief variabel is en welk deel vast.