Lease

Leasen of lease is een kredietvorm die vaak in het bedrijfsleven voorkomt. Met name bij duurzame productiegoederen komt leasen vaak voor (denk bijvoorbeeld aan het leasen van bedrijfsauto’s of installaties). Een leaseovereenkomst wordt ook wel huurkoop overeenkomst genoemd.

Varianten

We kennen twee soorten van lease : financiële leasing en operationele lease.

Bij financiële leasing zal er een leaseovereenkomst worden opgesteld die sterk lijkt op huurkoop. U bent echter na betaling van de laatste lease termijn nog geen eigenaar. Vaak wordt wel een prijs vastgesteld waarvoor de lessee (kredietnemer) het product kan kopen. Dit kan interessant zijn als de gebruiksduur langer is dan de leaseovereenkomst.

Operationele lease contracten lijken veel op huur. Er wordt een periodiek vast bedrag betaalt aan de kredietverstrekker die tevens voor operationele kosten betaald (bijvoorbeeld onderhoud en verzekering). Vaak wordt ook hier later de lessee in staat gesteld het product, na de contracttermijn, te kopen van de lessor (kredietverstrekker).