Leven Hypotheek

Een levenhypotheek kenmerkt zich door een aflossing uit een levensverzekering. Naast hypotheekrente over de gehele hypotheek betaalt u een premie voor een gemengde verzekering, bestaande uit een spaar/beleggingspremie en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Met de spaar/beleggingspremie bouwt u vermogen op om op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. Omdat de vermogensvorming bij de traditionele levenhypotheek (deels) afhankelijk is van het rendement van de beleggingen, staat het eindbedrag van tevoren niet vast. Dit eindbedrag kan dus eerder of later worden bereikt. De beleggingen worden echter zodanig gekozen dat het risico beperkt is en in ieder geval een gegarandeerd rendement van meestal 60% van de hypotheek wordt behaald. De overlijdensrisicopremie zorgt ervoor dat de hypotheek bij voortijdig overlijden volledig of gedeeltelijk kan worden afgelost.

U kunt het overlijdensrisico van uw partner meeverzekeren. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, kunt u over de gehele looptijd van de hypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken gedurende maximaal 30 jaar. De rente die u ontvangt over de spaarpremie is belastingvrij indien u voldoet aan bepaalde fiscale voorwaarden, wat dus een maximaal fiscaal voordeel oplevert. Er bestaat geen koppeling tussen de hypotheekrente die u betaalt en de spaarrente die u ontvangt. Daarmee kan het gespaarde bedrag aan het einde van de looptijd positief of negatief verschillen van de hypotheekschuld. Door de winstdeling maakt u kans op een hoger eindkapitaal dan u nodig heeft om de lening af te lossen.

Wat zijn de voordelen?

 • U bouwt vermogen op
 • Geen verplichte aflossing tijdens de looptijd
 • Maximale hypotheekrenteaftrek gedurende de gehele looptijd (maximaal 30 jaar)
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits er is voldaan aan bepaalde voorwaarden
 • Vrije combinatie van verzekeraar en geldverstrekker mogelijk
 • De verzekering levert doorgaans een hogere opbrengst op dan wanneer u het geld gewoon spaart

Wat zijn de nadelen?

 • Het garandeerde rendement is meestal vrij laag
 • Vaak ondoorzichtige kostenstructuur
 • Minder flexibel
 • Hogere premie dan andere levensverzekeringen
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan nadelige fiscale gevolgen hebben
 • U heeft meestal geen invloed op de fondsen waarin u belegt
 • Onzekerheid over de hoogte van de uitkering omdat een deel van de uitkering uit winstdeling bestaat, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat
 • Overstappen naar een andere verzekeraar en/of een andere hypotheekvorm blijkt vrijwel altijd ongunstig

Voor wie interessant?

Een levenhypotheek is interessant voor mensen die de risico's van het beleggen niet willen beproeven, maar tevens het rendement van een spaarrekening te laag vinden. Door de opkomst van de spaar- en beleggingshypotheek wordt deze hypotheekvorm nog zelden gesloten.