Rente

Rente of interest is een breed omvattend begrip. Sinds rente een algemeen geaccepteerde voorwaarde is voor korte of langlopende leningen zijn er allerlei verschillende en uiteenlopende soorten renten onstaan.

Voor verschillende soorten (hypotheek) rente kijkt u hier: soorten rente en hypotheek rente soorten.

Kenmerken van rente

Rente is meestal periodiek verschuldigd; gebruikelijk is maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, maar ook kan anders worden overeengekomen.

Om rentes met elkaar te kunnen vergelijken wordt de omvang van de rente meestal opgegeven als een jaarlijks percentage van het (uit)geleende bedrag (de hoofdsom). In het dagelijks spraakgebruik wordt het jaarpercentage dan ook vaak gelijkgesteld aan de rente.

In formules moet men niet verwarren het percentage, bv. 4, en de rentevoet, in dit geval 4% = 0,04.

De rente wordt vaak bepaald aan de hand van de interbancaire rente in euro-land (Euribor) of in Londen (LIBOR).

Opbouw rente

Over het algemeen kunnen we stellen dat rente als volgt is opgebouwd:

rente = inflatiecompensatie + risicopremie + dienst der lening

De elementen waaruit rente bestaat hebben dus een duidelijk karakter. De inflatiecompensatie wordt meegeteld om het risico van de jaarlijkse stijging van de inflatie in te dekken. Een risicopremie is bedoeld voor het (debiteuren)risico dat de geldverstrekker loopt omdat het voor kan komen dat de lener de lening niet terug kan betalen. Dienst der lening is simpelweg een vergoeding voor de huur van de lening.

Voor een berekening van de rente kijkt u hier: rente berekenen.