Spaar Hypotheek

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Het verschil met de traditionele levenhypotheek is dat de uitkering gegarandeerd is, ook bij voortijdig overlijden. Met een spaarhypotheek spaart u tijdens de looptijd van uw hypotheek precies dat bedrag dat nodig is om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, kunt u over de gehele looptijd van de hypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken gedurende maximaal 30 jaar.

Naast hypotheekrente betaalt u een premie voor een gemengde verzekering, bestaande uit een spaarpremie en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Over de spaarpremie ontvangt u rente die onder bepaalde voorwaarden belastingvrij is. Het rentepercentage over de spaarpremie is net zo hoog als het percentage van de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van deze constructie is dat een hogere hypotheekrente een lagere spaarpremie tot gevolg heeft, want u krijgt immers dezelfde hogere rente op uw spaartegoed. Uw maandelijkse netto lasten blijven dus redelijk constant. Bij een lage rente kan dit betekenen dat u in de beginperiode relatief veel moet sparen omdat u dan immers weinig rente ontvangt en de spaarpremie dus hoger is.

Een spaarhypotheek wordt dus vooral interessant wanneer de rente hoog is. De overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de hypotheek bij voortijdig overlijden volledig of gedeeltelijk kan worden afgelost. U kunt het overlijdensrisico van uw partner meeverzekeren. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering uit de spaarverzekering.

Wat zijn de voordelen?

 • Uw schuld is aan het eind van de looptijd afgelost
 • Netto maandlasten blijven gedurende hele looptijd gelijk
 • In veel gevallen bouwt u een belastingvrij vermogen op
 • Maximale hypotheekrenteaftrek gedurende de gehele looptijd (maximaal 30 jaar)
 • Renteschommelingen worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente. Als de hypotheekrente omhoog gaat, gaat automatisch ook de rente op de spaarverzekering omhoog waardoor de spaarpremie die betaald moet worden, lager wordt. Dit weegt op tegen de hogere hypotheekrente, omdat deze aftrekbaar is van de belastingen
 • U weet precies wat u aan spaarrente ontvangt
 • Hoog gegarandeerd rendement

Wat zijn de nadelen?

 • Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij
 • Bij een lage hypotheekrente heeft u een laag rendement vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente
 • Minder flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de lening, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen
 • Omdat u zowel uw lening, uw spaarverzekering als uw overlijdensrisicoverzekering bij dezelfde bank heeft lopen ontstaat een bepaalde afhankelijkheid

Voor wie interessant?

Deze hypotheekvorm is interessant als u geen enkel risico wilt lopen en zekerheid wilt hebben dat de hypotheek na het einde van de looptijd volledig wordt afgelost en u maximaal fiscaal voordeel wenst. Voor de lagere inkomens is deze hypotheekvorm minder interessant door de lagere fiscale aftrek.