Het Financiele woordenboek.

Alle definities van woorden bet betrekking tot financiën in de brede zin van het woord. Zo vind u o.a. begrippen en termen over hypotheken, leningen, rente, werk en inkomen, en beleggen.

Bekijk hieronder de volledige woordenlijst:

A

- Aanbod
- Activa
- Afzet
- Arbeid
- Arbeidsmarkt

B

- Belastingen
- BKR
- Bruto Binnenlands Product

C

- Calculatiekartel
- Conditiekartel
- Conjunctuur
- Contante Waarde

D

- Disagio
- Draagkrachtbeginsel

E

- Eenmanszaak
- Eigen Vermogen

H

- Hypotheek
- Hypotheekrente

I

- Inflatie
- Inkomstenbelasting

K

- Kartel
- Koopkrachtpariteit
- Krediet

N

- Nationale Hypotheek Garantie
- Nederlandse Mededigingsautoriteit

O

- Obligatie
- Oligopolie
- Omzet

P

- Prijscompensatie
- Prijskartel
- Productie
- Progressief Inkomstenbelastingtarief
- Provisie

R

- Rayonkartel
- Recessie

S

- Starterslening

V

- Vaste activa
- Vlottende activa
- Vraag
- Vreemd Vermogen

W

- Werkgelegenheid
- Werkloosheid