WW-uitkering berekenen

Wilt u snel en eenvoudig berekenen wat uw WW-uitkering is? Gebruik dan de berekening hieronder voor het berekenen van de hoogte en lengte van de uitkering.


De Werkloosheidswet ofwel WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering waarin wordt geregeld dat werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

invoervelden
Jaar waarin u werkloos werd *
SV-loon (zie laatste loonstrookje)
Geboortejaar jjjj
Heeft u in 26 v/d 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd?
* Invoer verplicht
Bruto-nettoloon berekening
De  waar u recht op heeft bedraagt:

bruto per 4 weken voor een periode van  maanden.
bruto per 4 weken voor een periode van  maanden.
Bruto-nettoloon berekening
U heeft geen recht op een WW-uitkering.

Extra gegevens

Naast deze uitkering ontvangt u ook vakantiegeld in mei.

De WW-uitkering stopt altijd als u met pensioen gaat.Het UWV betaalt de WW-uitkering uit per 4 kalenderweken.

De uitkeringsduur is langer dan drie maanden als men naast de wekeneis voldoet aan de jareneis, in dat geval ontvangt u, inclusief de eerste drie maanden, per gewerkt jaar 1 maand uitkering, met een maximum van 38 maanden uitkering. Als "gewerkt jaar" tellen alle jaren vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar werd tot en met 1997 sowieso mee als zg. fictief arbeidsverleden, vanaf 1998 tellen alleen de jaren mee waarin men werkelijk gewerkt heeft.