lening

Monday, April 22, 2024

lening

Een snelle leningaanvraag is een belangrijk criterium

Bij veel aankopen wordt de vraag gesteld of er eerst gespaard moet worden of dat het bedrag geleend wordt. In ieder geval is er voor beide opties financiële ruimte in het inkomen. Lenen is in feite het omgekeerde van sparen met het verschil dat er rente betaald dient te worden. Sparen levert geen rente meer op.

Rentetarief en snelheid bepalend

Bij de keuze van een kredietverstrekker letten consumenten vooral op de rentetarieven, looptijd en de snelheid van afhandelen van een aanvraag. Bij een lening aanvragen verwachten mensen binnen korte tijd een besluitvorming. Het gemiddeld bedrag van een persoonlijke lening bedraagt in 2021 maximaal 25.000, waarvan een lening tussen de 5.000 en 10.000 het meest voorkomt, namelijk 30 procent. Leningen tot 25.000 komen bijna 20 procent voor. Bij het bestedingsdoel staat een auto nummer 1, gevolgd door verbouwingskosten aan de eigen woning.

Direct kunnen beschikken belangrijkste reden

De belangrijkste reden voor het nemen van een lening, is ongetwijfeld het meteen kunnen beschikken over de besteding. Mensen kiezen voor het achteraf betalen. Dikwijls is het ook een noodzaak omdat de auto noodzakelijk is en sparen geen optie is. Toch neemt de hoogte van leningen af vanwege de aangescherpte normen die kredietverleners verplicht zijn te volgen. De rente is nog steeds laag, maar lijkt de bodem te hebben bereiken.

Persoonlijke lening nummer 1

Een persoonlijke lening is de meest afgesloten leningvorm. Een doorlopend krediet is minder populair. Slechts 5 procent van consumptieve kredieten is een doorlopend krediet. Reden is voornamelijk het bestedingsdoel waarbij een vaste looptijd en aflosbedrag het meest passend is. Ook het gegeven dat mensen niet in de verleiding komen om afgeloste bedragen weer te kunnen opnemen, geeft velen een veilig gevoel.

Steeds mee kredietverstrekkers zoals de ABN AMRO bank zijn gestopt met het aanbieden van een doorlopend krediet. Dit komt mede doordat de AFM wijst op de gevaren van een dergelijke leningvorm. Doordat mensen steeds weer opnames kunnen doen blijft de aflossing voortduren. Een doorlopend krediet mag nu voor maximaal 15 jaar worden afgesloten. 

Hoe werkt dat, een zakelijke lening aanvragen?

Zakelijk lenen kan in de meest uiteenlopende situaties interessant zijn voor ondernemers. Wie groeimogelijkheden ziet in zijn of haar onderneming, maar over onvoldoende financiële middelen beschikt, kan goed baat hebben bij een zakelijke lening. In dit artikel kijken we naar ‘voor wie’ en ‘waar’. En waar moet je bijvoorbeeld aan voldoen als onderneming?

Groeien én overbruggen dankzij zakelijke lening

Zie jij duidelijke groeimogelijkheden voor jouw onderneming? Of moet je juist een tijdelijke financiële dip overbruggen met je bedrijf? In beide gevallen kan een zakelijke lening uitkomst bieden.

Gestelde eisen voor een zakelijke lening

Zakelijke leningen zijn er in principe voor alle ondernemers die minimaal 50.000 euro omzet per jaar maken en minimaal al 1 jaar bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Daarnaast is de zakelijke lening er echt voor alle soorten ondernemers, van ZZP’ers tot BV’s. Ook zal er gekeken worden naar eventuele huidige leningen.

Voor wie moet overbruggen

Als ondernemer wil je door; de kansen die je ziet wil je verwezenlijken. Maar soms kan het tijdelijk even tegenzitten. Ook een gezond bedrijf kan in financieel noodweer terecht komen. Wie had de Coronapandemie aanzienkomen bijvoorbeeld. Het zal je dan maar gebeuren dat je ineens tussen wal en schip terecht komt als bedrijf en het water je aan de lippen staat.

Wie vooruitzicht heeft op het herpakken van kansen, de omzet weer naar het oude niveau -of hoger- kan krijgen, of facturen heeft uitstaan bij debiteuren, kan op basis hiervan een zakelijke lening aanvragen. Een reële, goede prognose voor je onderneming in de nabije toekomst helpt.

Voor wie groeikansen ziet

Het is geweldig als je reële groeikansen ziet voor je onderneming. Deze groeikansen kunnen op tal van gebieden zijn. Misschien kun je een hele mooie deal maken met het afnemen van goederen. Of misschien kun jij je onderneming uitbreiden, of je bedrijf op een betere locatie vestigen. De kans dient zich nu op dit moment aan. Alleen kapitaal, dat ontbreekt.

Het ontbreken van kapitaal zou eigenlijk nooit een stagnatie mogen vormen voor goede zakelijke kansen. En in principe hoeft dat het ook niet te zijn. Door een zakelijke lening aan te vragen, waarbij je voldoet aan de gestelde voorwaarden, kun je als ondernemer een reëel bedrag lenen ten opzichte van je omzet.

Waar vraag je een zakelijke lening aan?

Je kunt een zakelijke lening bij je eigen zakelijke bank aanvragen, of bij een andere financiële instelling. Het kan overigens een valkuil zijn om blindelings bij je eigen bank te vragen om een lening. Doordat je ergens zakelijk bankiert hoeft dit niet te betekenen dat deze bank ook de beste aanbieder is voor een zakelijke lening. Sommige banken zijn namelijk behoorlijk duur, zowel voor zakelijk bankieren als voor het verstrekken van een zakelijke lening.

Tot slot, onderzoek loont

Onderzoek op zijn minst bij welke financiële aanbieder je de minste rente betaalt, welk bedrag er uitgeleend kan worden en wie de beste voorwaarden biedt. Het is daarom raadzaam om in ieder geval bij drie financiële instellingen je aanvraag neer te leggen.