Autoriteit Financiële Markten

Wie is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen heeft in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.

De AFM houdt gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Hij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders.

Wat doet de AFM?

De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld of ze je goed behandelen.

Ondernemingen moeten je goed informeren over de financiële producten en diensten die ze je aanbieden. De AFM let er op dat iedereen zich houdt aan de wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten. Bovendien geeft de AFM het ministerie van Financiën adviezen over nieuwe wetten en regels.

Welke doelen heeft de AFM?

  • De AFM probeert de toegang tot de financiële markten zo goed mogelijk te maken. De AFM geeft daarom begrijpelijke informatie aan consumenten over financiële ondernemingen en producten.
  • De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk kunnen functioneren.
  • De AFM ervoor zorgt dat iedereen vertrouwen kan hebben in de financiële markten.

Consumenten, bedrijven en de overheid maken veel gebruik van producten die financiële ondernemingen aanbieden. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat die ondernemingen op een nette en eerlijke manier werken.