Friday, June 14, 2024

Waar je op let bij een beleggingsfonds

beleggingsfonds

Beleggingsfondsen genieten tegenwoordig de voorkeur van sommige beleggers vanwege hun solide rendementen en gediversifieerde portefeuille. Als belegger moet men echter bedenken dat geen enkel fonds of een reeks fondsen voor iedereen geschikt is.

Verzekering

Een geschikt beleggingsfonds voor een belegger is datgene dat onder andere past bij zijn/haar beleggingsdoelstelling en risicobereidheid. In dat opzicht is het vergelijkbaar met het vinden van een goede verzekering. Daar ga je ook op zoek naar de beste prijs/kwaliteit verhouding in een verzekering en stel je vast wat je risicobereidheid is als je overstapt.

Het selecteren van een beleggingsfonds kan een proces zijn met twee stappen: selectie van de categorie en het vinden van het juiste fonds in die categorie. Dit zijn de factoren waarmee een belegger rekening kan houden bij het selecteren van een beleggingsfonds:

Doelstelling

Doelstelling in het beleggen zijn het financiële doel van een belegger die hij of zij wil bereiken met de belegging in een beleggingsfonds. De beleggingsdoelstelling kan van alles zijn.

elke financiële ambitie van de belegger kan dan wel op korte of lange termijn zijn. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of auto of een hele lange vakantie, ook wel bekend als slow travel, alles kan kwalificeren als een doelstelling om te beleggen.

Tijdsbestek

Het tijdsbestek verwijst naar de tijdsperiode waarin beleggers hun geld wil beleggen in een beleggingsfonds. In de regel is dit niet zo kort als een dag of minder omdat fondsen willen voorkomen dat handelaars de fondsen gaan gebruiken voor snelle transacties en kortetermijn handelsstrategieën.

In plaats daarvan blijft men vaak bij een fonds ‘hangen’ voor enkele jaren. Verschillende fondsen werken het beste voor verschillende tijdshorizons. Dit komt omdat sommige fondsen beleggen in activa met een kortere looptijd en andere in activa met een langere looptijd. Bekijk eens op saxo wealth care hoe zij dit aanpakken.

De markt kan op korte termijn zeer volatiel zijn, maar heeft de neiging om in de loop van de tijd toch altijd weer groei te bieden. Hiervoor moet de beleggingshorizon wel verlegd worden naar meer jaren, soms wel 10 jaar of meer.

Risicotolerantie

Risicotolerantie verwijst naar de hoeveelheid risico die een belegger bereid is te nemen met zijn/haar geïnvesteerde geld. De onderliggende activa waarin een fonds belegt kunnen grote invloed hebben op het algemene risicogehalte van een beleggingsfonds.

Men kan er voor kiezen bijvoorbeeld om maar een gedeelte van hun geld in risicovolle beleggingen te steken om zo meer winst te behalen. Het andere gedeelte van hun kapitaal wordt dan in relatief veilige financiële producten gestoken op zo het risico beheersbaar te houden.

Show More