Hybride Hypotheek

Deze hypotheekvorm combineert de voordelen van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Daarom wordt ze ook wel spaar/beleggingshypotheek genoemd. Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, kunt u over de gehele looptijd van de hypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken gedurende maximaal 30 jaar. Naast hypotheekrente betaalt u een premie voor een gemengde verzekering, bestaande uit een premie voor een spaarrekening en een premie voor een beleggingsverzekering. Op deze manier wordt een deel gegarandeerd afgelost via het spaardeel en het overige uit beleggingen. Een hybride hypotheek is een stuk flexibeler dan de gewone spaarhypotheek.

U kunt in principe de premie tijdelijk of langdurig verhogen of verlagen, de looptijd inkorten of verlengen, het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen. Bovendien kunt u zelf bepalen of u de premie wilt beleggen of wilt sparen tegen een spaarrente die gelijk is aan de hypotheekrente. Bij een hoge maandrente is het vaak verstandig de premies te sparen.

Is het beursklimaat echter gunstig, dan is juist het beleggen van de premies interessant. Gedurende de looptijd van de hypotheek kunt u onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment de verhouding tussen sparen en beleggen wijzigen.

Wat zijn de voordelen?

  • Keuze uit aantrekkelijke beleggingsfondsen met verschillende risicoprofielen
  • Mogelijkheid van tussentijdse stortingen
  • Het kapitaal dat u heeft opgebouwd kunt u naar een of meerdere andere fondsen overhevelen (switchen)
  • Omdat u niet aflost maar vermogen opbouwt in de verzekering kunt u maximaal profiteren van zowel de renteaftrek als het opbouwen van belastingvrij vermogen
  • Geen verplichte overlijdensrisicoverzekering
  • Kans op een hoger rendement door het beleggingsdeel

Wat zijn de nadelen?

  • Veel mogelijkheden en veel flexibiliteit creëren vaak ook veel beslissingsmomenten
  • Zekere afhankelijkheid ten opzicht van uw bank. Aangezien u zowel leent, spaart, belegt en zich verzekert bij dezelfde bank, kan het moeilijk zijn om uw hypotheek over te sluiten
  • Combinatie geldverstrekker/verzekeraar ligt vast
  • Omdat met beleggen geen gegarandeerd eindkapitaal verkregen kan worden, is er geen garantie dat er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om de hypotheek aan het einde van de looptijd te kunnen aflossen

Voor wie interessant?

Wanneer u iets meer keuzevrijheid wilt in uw beleggingen en tot de beste fiscale verdeling wilt komen, is deze hypotheekvorm een optie. U kunt zelf bepalen wanneer u spaart of belegt. Daarmee is de hybride hypotheek een populaire hypotheekvorm, die voor veel mensen geschikt is.