Onderhandse Lening

Een onderhandse lening is een gewone lening zonder tussenkomst van een bank. Partijen maken bij een onderhandse lening vaak gewone afspraken over de lening. De financiering van een bijvoorbeeld een huis kan ook via een onderhandse lening. Dit kan ook zonder tussenkomst van de notaris en zonder dat de lening wordt ingeschreven in openbare registers. Dit betekent dus ook dat er geen BKR toetsing / inschrijving plaats vind bij deze vorm van lenen. Om ook in aanmerkingen te komen van de voordelen ten aanzien van belastingen, dient u wel de lening-overeenkomst te laten registreren bij de belastingdienst. Vaak worden onderhandse leningen afgesloten wanneer partijen elkaar goed kennen bijvoorbeeld in het geval dat ouders hun kinderen willen helpen bij de financiering van een woning. Het dient in alle gevallen aanbeveling om de lening-overeenkomst in een contract goed vast te leggen.