Monday, April 22, 2024

Wat betekent Euribor en Eonia?

Euribor

Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn om leningen in euro’s met elkaar te verstrekken. Elke dag, behalve in het weekend, wordt om 11:00 CET (Central European Time) de Euribor rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de media.

De Euribor tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder een panel (toetsgroep) van op dit moment (peildatum juli 2010) 44 banken met de hoogste handelsvolumes in de EMU. In het panel zitten de Nederlandse banken ING, Rabobank. De keuze van de banken die gevraagd wordt hun gegevens door te geven voor de Euribor-bepaling, wordt gecontroleerd door een stuurcommissie van de Federatie van Europese Banken, dewelke 2800 banken vertegenwoordigt in de lidstaten in de EMU.

De Euribor-rentetarieven worden dagelijks om 11.00 uur MET via diverse kanalen gepubliceerd, twee TARGET-dagen voorafgaand aan de eerste dag van de betreffende renteperiode (of, indien deze datum geen werkdag is, de dichtstbijzijnde werkdag ten minste twee TARGET-dagen voor de eerste dag van de betreffende renteperiode).

Het Euribor-tarief met een looptijd van één maand wordt vaak gebruikt als basisrente (exclusief opslagen voor spreads, apparaats-, kredietrisico- en kapitaalskosten en winst) voor een lening met een hypothecair onderpand met een variabele rente. In het hypotheekcontract met de bank staat in de meeste gevallen welk deel van het tarief variabel is en welk deel vast.

Eonia

De afkorting Eonia staat voor Euro OverNight Index Average. Eonia is het eendaags rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Dit tarief wordt dan ook voornamelijk in Europa gebruikt. De Eonia is de rente die in veel gevallen als referentierente gehanteerd wordt in de financiële wereld en bij de handel in afgeleide producten (derivaten). Eonia wordt ook wel gezien als het 1 daags Euribor tarief. De Eonia wordt berekend aan de hand van de tarieven die panel-banken (dezelfde banken als bij de Euribor) rekenen voor eendaagse (overnight) leningen binnen de euro-landen voor ongedekte leningen aan andere panel-banken. De Eonia wordt berekend met hulp van de ECB (Europese Centrale Bank).

Eonia is het Europese interbancaire rentetarief met de kortste looptijd. Naast Eonia zijn er nog de verschillende Euribor tarieven. Voor zowel het Eonia tarief als ook voor de Euribor tarieven geldt dat de hoogte van de rente afhangt van onder andere de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. 

Show More