Monday, April 22, 2024

Grote verschillen tussen zakelijk en particulier lenen

Heb je als zelfstandige een zakelijke lening nodig, let dan goed op!

Als zelfstandig ondernemer lopen privé en zakelijk financieel gezien soms een beetje door elkaar. Dus zelfstandigen die zakelijk geld nodig hebben, zoeken de oplossing soms in de particuliere hoek. In dit artikel gaan we in op een aantal belangrijke verschillen tussen zakelijk lenen en particulier lenen en beantwoorden we de vraag of je als zelfstandige privé een lening kunt afsluiten voor zakelijke doeleinden.

Verschillen tussen zakelijk en particulier lenen

Lenen is lenen, dus je zou wellicht verwachten dat er weinig verschillen bestaan tussen zakelijk lenen en particulier lenen. Toch blijkt het een totaal andere markt. In het verleden zijn er veel dingen misgegaan op de particuliere leenmarkt. Sommige kredietverstrekkers bleken veel leningen te verstrekken aan mensen die eigenlijk beter niet zouden kunnen lenen. En voor deze leningen veel te veel rente en kosten te berekenen.

Dit heeft geleid tot strakke regels op de particuliere leenmarkt. De consument wordt door die regels op 2 manieren beschermd.

Particuliere consument beschermd tegen overkreditering

Allereerst zijn er regels die ervoor moeten zorgen dat consumenten geen leningen afsluiten die ze financieel gezien eigenlijk niet kunnen dragen. Zowel de overheid als toezichthouders willen met deze regels “overkreditering” tegengaan. Dus wat je als consument maximaal kunt lenen wordt voor een groot deel bepaald door normen die door de overheid aan kredietverstrekkers zijn opgelegd. Deze regels hebben er ook deels toe geleid dat de leenvorm “doorlopend krediet” van de markt verdwenen is. Het blijkt heel lastig te zijn voor kredietverstrekkers om bij deze flexibele kredietvorm goed in de gaten te houden of de consument niet te veel leent.

Particuliere consument beschermd tegen te hoge kosten

De tweede vorm van bescherming op de particuliere leenmarkt is dat scherp gelet wordt op wat kredietverstrekkers op de verstrekte leningen verdienen. Er mag tegenwoordig alleen maar rente in rekening gebracht worden – aanvullende kosten zijn verboden. Daarnaast geldt er ook nog een maximale rente die op dit moment vastgesteld is op 10% per jaar.

Zakelijke markt: veel minder regels en bescherming

Op de zakelijke markt gelden veel minder regels: kredietverstrekkers kunnen voor een heel groot deel zelf bepalen of ze een zakelijke lening willen verstrekken en kunnen ook zelf bepalen welke rente ze willen doorberekenen. Daarnaast zijn aanvullende kosten als afsluitkosten op de zakelijke leenmarkt nog heel normaal. De zakelijke klant van een kredietverstrekker wordt dus veel minder beschermd dan de particuliere klant. Sluit je een zakelijke lening af, dan is het dus nog belangrijker om heel goed te kijken naar de kosten en voorwaarden dan bij een particuliere lening.

Meer leenvormen op de zakelijke markt

Op de particuliere leenmarkt kon je jaren geleden nog kiezen uit allerlei leenvormen. Maar mede vanwege bovenbeschreven regels zijn veel leenvormen verdwenen of zo goed als verdwenen. Denk aan het doorlopend krediet, maar ook bijv. lenen op je credit card en flitskredieten.

Tegenwoordig zijn vrijwel alle leningen die afgesloten worden persoonlijke leningen. Daarnaast is het leasen van een auto tegenwoordig erg populair. Ook dat is uiteraard een leenvorm.

Op de zakelijke markt zijn er nog veel meer leenvormen. Het zakelijke doorlopende krediet wordt nog heel veel afgesloten en het afsluiten van een zakelijke lening met een korte looptijd komt nog veel voor. Daarnaast komen op de zakelijke markt leenvormen als factoring, lease en crowdfunding voor. Als ondernemer heb je dus meer keuze.

Persoonlijke lening voor zakelijk gebruik?

In veel gevallen zullen de kosten bij een persoonlijke lening lager uitvallen dan bij een zakelijke lening. Dus je zou kunnen denken dat je als zelfstandige die zakelijk geld nodig heeft dan beter privé een lening kunt afsluiten dan zakelijk. Maar zo simpel is het niet.

De naam persoonlijke lening zegt het eigenlijk al. Dat is een lening voor persoonlijk gebruik. Dus niet voor zakelijk gebruik. De meeste kredietverstrekkers hebben dan ook als stelregel dat een particuliere lening niet gebruikt mag worden voor zakelijke doeleinden.

Je zou kunnen denken dat je zelf maar moet weten wat je met het geld van een lening doet. Maar dat is niet zo: als je een persoonlijke lening afsluit, wordt normaal gesproken naar het bestedingsdoel gevraagd. De kredietverstrekker vraagt het bestedingsdoel om te kunnen beoordelen of de verstrekte lening passend is.

Bij de meeste kredietverstrekkers zal een zakelijk doel dus niet geaccepteerd worden.

Hoe dan ook: of je nou privé of zakelijk een lening nodig hebt, zorg dat je alle opties goed op een rij zet en goed kijkt naar de kosten en voorwaarden.

Show More