Saturday, July 13, 2024

Welke soorten verzekeringen zijn er?

Vanuit de wet zijn verzekeringen onderverdeeld in twee soorten verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen. Een schadeverzekering is een verzekering met het doel een verzekerde, na het optreden van een verzekerd risico, schadeloos te stellen. De definitie van schadeverzekering wordt door de wetgever opgesteld.

Een sommenverzekering is een Nederlandse verzekering die, in tegenstelling tot de schadeverzekering, niet tot doel heeft opgelopen schade te vergoeden. In plaats hiervan keert de sommenverzekering het van tevoren afgesproken bedrag uit, de verzekerde som.

Schadeverzekeringen

 Onder schadeverzekeringen vallen 3 groepen verzekeringen, de brandverzekeringen, transportverzekeringen en variaverzekeringen. Laatstgenoemde is een verzamelnaam voor de overige verzekeringen. Klik voor meer informatie over de schadeverzekering op de verzekering van uw keuze.

Brandverzekeringen

 • Opstalverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Inventarisverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering

Transportverzekeringen

 • Transportverzekering

Variaverzekeringen

 • Autoverzekering
 • Zorgverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reisverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Woonverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

Sommenverzekeringen

Er zijn in de categorie sommenverzekeringen drie vormen te onderscheiden: levensverzekering, ongevallenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Klik voor meer informatie over de sommenverzekering op de verzekering van uw keuze.

 • Levensverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Show More