Friday, June 14, 2024

Wat zijn AEX koersen?

De AEX is de belangrijkste Nederlandse aandelenindex. Een index staat voor de aandelen van bedrijven van een bepaalde omvang of profiel. De AEX bevat de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland, denk aan: KPN, Heineken etc. De AEX index is opgericht op 4 maart 1983, met de inspiratie van Dow Jones uit Amerika.

Het is belangrijk om te weten dat de AEX zelf dus geen aandeel is. Je kunt hier dus ook niet direct in beleggen. Het is een gemiddelde waardering van alle aandelen die deel uitmaken van de AEX-index. Bij het berekenen van het gemiddelde wordt rekening gehouden met de grootte van het bedrijf. Aandelen van grotere bedrijven hebben hierdoor meer invloed op het gemiddelde. De AEX wordt uitgedrukt in een cijfer, ofwel de AEX aandelenkoers.

De aandelen van de grootste Nederlandse ondernemingen komen terecht in de AEX. De grootte van de bedrijven wordt niet bepaald door het aantal omzet en winst die ze maken. Bij de AEX is het bepalend hoeveel aandelen er gekocht en verkocht worden. Dit wordt samen berekend met de gemiddelde prijs van het aandeel en dan wordt er gekeken of het bedrijf op de AEX thuishoort.

De AEX heeft altijd aandelen van 25 bedrijven. Het komt wel voor dat een bedrijf van de AEX verdwijnt. Dit kan komen doordat andere ondernemingen harder stijgen of dat het bedrijf wordt overgenomen. Nadat deze onderneming is verwijderd zal er meteen een nieuwe onderneming aan worden toegevoegd.

Sinds de oprichting van de AEX in de jaren 80 heeft de AEX enorm geschommeld. Dit komt onder andere door de wisseling van gulden naar Euro. Van 1983 tot 2000 heeft de beurs enorm gegroeid. In 2001 ging de koers weer een stuk omlaag waarna dit weer steeg tot en met 2007, waardoor de kredietcrisis voor een enorme daling zorgde. Sindsdien is de koers gelijkmatig gestegen en in 2021 is de hoogste stand ooit bereikt.

De reden dat mensen in de aandelen investeren is door het dividend dat je kunt uitkeren. Daarnaast investeer je in de Nederlandse economie, al zijn er tegenwoordig veel bedrijven die bezig zijn op de internationale markt. Een voordeel aan het investeren in deze aandelen is dat er veel informatie over te vinden is en dat maakt het onderzoek een stuk makkelijker.

De mindere kanten van beleggen in de AEX, is dat de index maar 25 fondsen telt. Zo zijn er een stuk meer plekken waar je op kunt volgen hoe de koersen gaan en met een stuk meer fondsen. Dit maakt het misschien aantrekkelijker om te beginnen met beleggen.

Show More