Tuesday, May 21, 2024

Waarom stijgen de energieprijzen?

Het is je vast niet ontgaan dat de energieprijzen enorm hard zijn gestegen. De prijs van stroom ging ten opzichte van 2020 met 362% omhoog en de prijs van gas met maar liefst 487% (huidig jaar 2022). Door deze stijging kan het zijn dat je hierdoor honderden euro’s per jaar kwijt bent aan energie. Wat zijn hier de oorzaken van en wat kun je doen om te besparen op de energiekosten?

Waarom stijgen de energieprijzen?

De belangrijkste reden voor de prijsstijging is dat er meer vraag is dan aanbod. Hoe deze schaarste is ontstaan laten we zien in de volgende punten:

  • De omstandigheden waren minder goed voor zonne- en windenergie, waardoor minder duurzame energie is opgewekt. Hierdoor worden er andere energiebronnen gebruikt als: aardolie en gas.
  • Omdat er minder steenkool en gas zijn, is hierdoor de kosten gestegen in het produceren hiervan.
  • Verminderde gaswinning in Groningen zorgt voor een grotere afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers.
  • Een groot gedeelte van de energierekening bestaat uit belastingen (46,5%), deze stijgen mee met de prijs en zo komt er dus een aanzienlijk bedrag bovenop de prijs.

Factoren vraag en aanbod

Fossiele brandstoffen: Het grootste gedeelte van de energie wordt nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen. Dus wanneer de prijs naar deze brandstoffen stijgt, zal de energieprijs ook mee stijgen.

Duurzame opwekkers: Hoe meer energie we duurzaam kunnen opwekken, hoe minder de fossiele brandstoffen we nodig hebben. Maar omdat vraag en aanbod niet altijd gelijk zijn door het gebruik s avonds en het opwekken overdag, moet er ook energie worden opgeslagen.

CO2: In het regeerakkoord is vastgesteld dat er een minimale CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten zal stijgen, wat wordt doorberekend aan de consument. Door deze stijging kan de rekening bij de consument met 10% stijgen.

Aardgas: De gasprijzen zullen ook blijven stijgen. Na een periode van overschot, is er nu een periode van tekort aan gas. Door de sluiting van veel kolencentrales neemt de vraag naar gas toe. En mede doordat er weinig gas uit Groningen wordt gewonnen, moet Nederland het gas uit het buitenland importeren.

Energietransitie: In de komende jaren is het gunstig voor de afnemers van groene energie. Dit komt, doordat ze minder afhankelijk zijn van het gas. Wanneer je dus de mogelijkheid hebt om zonnepanelen te leggen, of een warmtepomp aan te schaffen is het slim om hiermee te starten.

Show More